Πολιτική Απορρήτου


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Τελευταία Ενημέρωση: Νοέμβριος 2015

Το Μέλος BOOMS  δηλώνει ότι είναι ενήμερος και συναινεί για τα κάτωθι:

Στην BOOMS σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή των Μελών μας. Τα ακόλουθα είναι μία γενική περιγραφή της πολιτικής απορρήτου που εφαρμόζουμε. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email  info@booms.gr   

Η BOOMS θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Μελών που έρχονται σε γνώση της βάσει της παρούσας, με σκοπό την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση του πελατολογίου της και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε εκουσίως, προκειμένου εμείς και οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις να σας παράσχουμε υπηρεσίες κατά τον καλύτερο τρόπο και για στατιστικούς σκοπούς, ώστε να εκτιμήσουμε τις ανάγκες σας για περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες.  

Με το να μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική ή άλλη πληροφορία, βεβαιώνετε ότι κάθε τέτοια πληροφορία είναι αληθής, ακριβής και ενημερωμένη.

Διατηρούμε με την μέγιστη ασφάλεια και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους παρόντες όρους οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγουμε σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας.

Ωστόσο, η BOOMS ως πάροχος υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου των προσφορών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα με αυτοματοποιημένη διαδικασία, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η Πολιτική απορρήτου καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η BOOMS τις πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν προσωπικά έναν χρήστη, καθώς και όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που συλλέγει και λαμβάνει η BOOMS , συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών BOOMS . Οι όροι “Δεδομένα” και “πληροφορίες” περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το Μέλος, οι οποίες μπορούν να το ταυτοποιήσουν προσωπικά, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου και οι οποίες δεν είναι δημοσίως διαθέσιμες με κάποιον άλλον τρόπο.

Η Πολιτική Απορρήτου περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη χρήση τους από τη BOOMS και από τρίτα μέρη.

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου δεν ισχύει όσον αφορά τις πρακτικές εταιρειών που δεν τελούν υπό τον έλεγχο ή την κυριότητα της BOOMS.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η BOOMS συλλέγει πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά όταν κάνετε εγγραφή για έναν λογαριασμό BOOMS, όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες της BOOMS, όταν δηλώνετε συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις και όταν χρησιμοποιείτε σελίδες της BOOMS ή τις σελίδες συγκεκριμένων συνεργατών της BOOMS εκτός του δικτύου τοποθεσιών web με την επωνυμία και τα λογότυπα BOOMS. Η BOOMS ενδέχεται να συνδυάσει δικές σας πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά) τις οποίες διαθέτει ήδη με αυτές που λαμβάνει από επαγγελματικούς συνεργάτες ή άλλες εταιρείες. 

Όταν κάνετε εγγραφή για τις υπηρεσίες της BOOMS, θα σας ζητηθούν πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τον ταχυδρομικό κώδικα.

Η BOOMS συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας με την ίδια την εταιρεία, καθώς και με ορισμένους από τους επαγγελματικούς συνεργάτες της. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν διάφορα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα οικονομικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Επίσης, η BOOMS λαμβάνει και καταγράφει αυτόματα τις πληροφορίες που καταχωρούνται στα αρχεία καταγραφής των διακομιστών μας από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, πληροφορίες σχετικά με τα cookies της BOOMS, χαρακτηριστικά του λογισμικού και του υλικού, καθώς και τη σελίδα που ζητήσατε.

Η BOOMS χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τους εξής γενικούς σκοπούς: την παροχή των υπηρεσιών μας, την επικοινωνία μαζί σας, τη διεξαγωγή έρευνας και την παροχή αναφορών για συνεργάτες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εγγραφόμενοι ως Μέλη BOOMS συμφωνείτε και συναινείτε να μας εξουσιοδοτήσετε ώστε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη, όπως για παράδειγμα στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, αποκλειστικά για να σας παράσχουμε υπηρεσίες κατά τον καλύτερο τρόπο και για στατιστικούς σκοπούς, ώστε να εκτιμήσουμε τις ανάγκες σας για περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Δεν θα αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κανέναν άλλο τρίτο. 

Η BOOMS δεν ενοικιάζει, δεν πουλά και δεν δημοσιεύει τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά) σε άλλα άτομα ή σε μη συνεργαζόμενες εταιρείες, παρά μόνο για την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, με την προϋπόθεση ότι έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή σε περίπτωση που ισχύουν οι εξής συνθήκες:

● Οι πληροφορίες παρέχονται σε έμπιστους συνεργάτες που είναι συμβεβλημένοι με τη BOOMS και έχουν υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για επικοινωνία μαζί σας (στο βαθμό που το επιτρέπετε εσείς) σχετικά με προσφορές της BOOMS και των συνεργατών της. Ωστόσο, αυτές οι εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα κοινοποίησης των πληροφοριών εκτός αυτού του πλαισίου.

● Η BOOMS ενδέχεται να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σας σε περίπτωση που η BOOMS εξαγοράσει μια εταιρεία, αγοραστεί από μια άλλη εταιρεία ή συγχωνευτεί με μια άλλη εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση, η BOOMS θα σας ειδοποιήσει πριν μεταβιβάσει τις πληροφορίες σας, οι οποίες θα υπόκεινται πλέον σε διαφορετική πολιτική απορρήτου.

● Γενικά όποτε απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, για τη συμμόρφωση με νομικές εντολές και αιτήματα της κυβέρνησης ή όπως απαιτείται για να υποστηρίζουμε τον έλεγχο, τη συμμόρφωση και τις λειτουργίες της εταιρικής διακυβέρνησης. Για την καταπολέμηση της απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας και για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ή των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων. Σε απάντηση σε κλήτευση ή σε παρόμοια νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των δικαστηρίων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Μέλη BOOMS μπορούν να τροποποιούν, να αλλάζουν ή/και να συμπληρώνουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν ανεβάσει στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος επιθυμεί να εντοπίσει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει μέρος ή όλα τα προσωπικά του δεδομένα, θέτουμε στην διάθεσή του τα δεδομένα αυτά αμέσως. Για την προστασία και ασφάλεια του Μέλους, θα επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα του ατόμου που αιτείται τις αλλαγές.

Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση, να κάνετε αλλαγές ή να εντοπίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να αναφέρετε προβλήματα ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας www.booms.gr . Η αλλαγή ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ίδιας ιστοσελίδας.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΑΣ

Έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας των Πληροφοριών λογαριασμού BOOMS συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων λήψης μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας στέλνουμε μηνύματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες BOOMS και τη συμμετοχή σας σε αυτές.

COOKIES

Η BOOMS μπορεί να εγκαταστήσει και να έχει πρόσβαση σε cookies της BOOMS στον υπολογιστή σας.

Η BOOMS επιτρέπει σε επιλεγμένες εταιρείες που προβάλλουν διαφημίσεις σε ορισμένες από τις σελίδες μας να εγκαταστήσουν και να έχουν πρόσβαση στα cookies στον υπολογιστή σας. Η χρήση των cookies άλλων εταιρειών διέπεται από τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και όχι από την παρούσα. Οι διαφημιζόμενοι και οι τρίτες εταιρείες δεν έχουν πρόσβαση στα cookies της BOOMS.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η πρόσβαση στις πληροφορίες σας περιορίζεται στους εργαζόμενους που θεωρούμε ότι πρέπει να έρθουν σε επαφή με τις πληροφορίες προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες.

Χρησιμοποιούμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας που συνάδουν με τις νομικές υποχρεώσεις μας για την προστασία των πληροφοριών σας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η BOOMS ενδέχεται να τροποποιήσει περιστασιακά αυτήν την πολιτική. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών θα σας ειδοποιήσουμε στέλνοντας μια ειδοποίηση στη βασική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ορίσει στο λογαριασμό σας BOOMS ή δημοσιεύοντας μια ανακοίνωση σε περίοπτη θέση στις σελίδες μας. 

* Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προσφέρουμε σε μετάφραση είναι μόνο για να παρέχουμε διευκόλυνση στους χρήστες μας. Η Ελληνική εκδοχή της Πολιτικής Απορρήτου του BOOMS θεωρείται ως η επίσημη γλώσσα και είναι η μόνη ισχύουσα εκδοχή.